Tag: เครื่องนับเหรียญ

กระบวนการใช้งานเครื่องนับเหรียญ

เครื่องนับเหรียญเป็นเครื่องที่ใช้นับปริมาณเหรียญหรือบอกค่าของเหรียญที่เราใส่ลงไปนับ โดยเครื่องนับเหรียญจะมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลายหลากขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานที่เคลื่อนคลาดกัน

เครื่องนับเหรียญที่มีค่าไม่แพงจะมีฟังก์ชั่นการบริหารไม่มากด้วยกันมีกำลังเร็วในการนับค่อนข้างช้า ในขณะที่เครื่องนับเหรียญที่มีสนนราคาสูงจะมีซอฟแวร์ขั้นสูงและฟังก์ชั่นการปฏิบัติการที่มากมายกินความความรวดเร็วในการที่สูง

กระบวนการใช้งานเครื่องนับเหรียญ

เครื่องนับเหรียญใช้งานง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องนับเหรียญขั้นสูงหรือเครื่องนับธนบัตรฐานราก ผู้ใช้เครื่องไม่จำเป็นต้องมีวิชาความรู้ทางเคล็ดมาก่อน คำแนะนำหรือวิธีการใช้งานเครื่องมีอยู่ในตำราการใช้เครื่อง

โดยโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้จะใส่ธนบัตรในช่องรับธนบัตร (ที่ด้านบนของตัวเครื่อง)  เครื่องนับเหรียญจะเริ่มทำการทำงานโดยอัตโนมัติ และผลการนับจะแสดงที่หน้าจอบอกผล ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการตั้งปริมาณการนับก็สามารถตั้งค่าได้อย่างสะดวกๆผ่านแผงความคุม

พรรณของเครื่องนับธนเหรียญ

เครื่องนับเหรียญสามารถนับปริมาณเหรียญหรือสามารถแจ้งให้ทราบมูลค่าของเหรียญได้

เครื่องนับเหรียญที่มีฟังก์ชั่นการทำงานแค่นับส่วนแบ่งเหรียญ จะง่ายต่อการออกแบบเพราะไม่ได้มีฟังก์ชั่นการบอกมูลค่าของเหรียญ

เครื่องนับเหรียญแบบบอกค่าหรือ value counter จะมีซอฟต์แวร์การประมวญที่เชิงซ้อนเพื่อวิเคราะห์ว่าเหรียญแต่ละฉบับเป็นชนิดราคาอะไร พร้อมบอกมูลค่ารวมของเหรียญที่ทำการนับ อีกทั้งยังสามารถบอก พลความต่างๆบนหน้าจอแสดงผล เช่น จำนวนเหรียญ ราคาของเหรียญ สามารถดูได้โดยรวมหรือแยกเป็นตามประเภทราคา