Line OA

ระบบการทำงานของLine Official Account (ไลน์ OA)

ระบบไลน์ OA หมายถึง ระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานไลน์สามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ ได้ โดยผ่านการส่งข้อความในแชทหรือผ่านระบบเสียงเป็นต้น ระบบนี้มีความสามารถในการทำงานตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด โดยมีการใช้ภาษาโปรแกรมเพื่อกำหนดเงื่อนไข ซึ่งเรียกว่า “บอท” (Bot) หรือ “โปรแกรมหุ่นยนต์” (Robot) ที่ใช้สำหรับการสร้างและบริหารจัดการเชิงอัตโนมัติบนระบบไลน์

การใช้งานระบบไลน์ OA สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า จองตั๋วเครื่องบิน หรือการติดต่อกับลูกค้า โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันไลน์ เพียงแค่ส่งข้อความหรือเลือกเมนูที่ต้องการ ระบบก็จะทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานไลน์

Line Official Account เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ติดตามขององค์กรหรือธุรกิจ โดยสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยผู้ใช้งานสามารถติดตาม Line Official Account ขององค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการได้ โดยการสแกน QR Code หรือพิมพ์ชื่อบัญชีในค้นหาของ Line

ไลน์ OA หรือ “Line Official Account” เป็นบริการของแพลตฟอร์มไลน์ที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและใช้บัญชีของตนเองบนไลน์เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่น ๆ ผ่านการส่งข้อความหรือการตอบกลับของบอทอัตโนมัติ (Chatbot) ที่ไลน์ให้บริการ

การทำงานของไลน์ OA ประกอบด้วยการให้บริการข้อมูลและตอบคำถามต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน โดยการทำงานของไลน์ OA สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  • การตอบคำถามอัตโนมัติ (Auto-reply)

เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อความมาถึงไลน์ OA บอทจะทำการตอบกลับอัตโนมัติตามคำตอบที่ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะใช้คำตอบอย่างง่าย เช่น “ขอบคุณที่ติดต่อเรา” หรือ “เรากำลังตรวจสอบข้อมูลและจะติดต่อกลับเร็ว ๆ นี้” เป็นต้น

  • การตอบคำถามด้วยบอท (Chatbot)

เมื่อผู้ใช้งานส่งคำถามหรือคำสั่งมาถึงไลน์ OA บอทจะทำการตอบกลับโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Chatbot) ซึ่งมีการเข้ารหัสลับและการตรวจสอบคำถามที่ใช้เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น โดย Chatbot สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น ตารางเวลาการทำงาน