ความสำคัญของเครื่องทำลายเอกสารพร้อมด้วยที่ทำงาน

เครื่องใช้หน่วยงานในยุคปัจจุบันโดยส่วนมากจะเป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคงจะ เรียกได้ว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ออฟฟิศในแบบอัตโนมัติ เครื่องใช้สำนักงานในยุคปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีนำสมัยมากขึ้น พร้อมมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น การใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำงานจึงช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่ของบุคลากรข้างในหน่วยงานได้มาก หน่วยงานจึงต้องเลือกสรรใช้เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติโดยคำนึงถึงเกณฑ์ในการเลือกเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อให้ได้เครื่องใช้สำนักงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด

เครื่องทำลายเอกสารเป็นอีกเครื่องใช้สำนักงานที่จะพบได้ตามหน่วยงาน ซึ่งจัดว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง เครื่องทำลายเอกสาร คือเครื่องใช้สำนักงานอย่างหนึ่งใช้ในการทำลายเอกสาร เป็นต้นว่า ใบแสดงหลักฐาน สิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว งานพิมพ์ที่ไม่มีประโยชน์ ฯลฯ ช่วงปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องทำลายเอกสารอย่างกว้างขวางเนื่องจากสามารถทำลายสิ่งพิมพ์ง่าย ปลอดภัย ทุ่นเวลาในการทำลายเอกสาร อีกทั้งยังไม่ทำลายสภาพแวดล้อมอีกด้วย

ในช่วงปัจจุบันการทำลายเอกสารมีความสำคัญมากขึ้น ด้วยเหตุว่ามีการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การถ่ายเอกสาร หรือปริ้นท์กันมากขึ้น ทำให้มีจำนวนสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้น การทำลายเอกสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่น่าจะพินิจพิจารณา ทั้งนี้การทำลายเอกสารที่ดีก็คือการใช้เครื่องทำลายเอกสาร เพราะว่าว่าเป็นยุทธวิธีที่ดีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังปลอดภัยเช่นกัน เพราะเดิมการทำลายเอกสารที่สำคัญคือการเผาไฟ ซึ่งมีพิษภัยและยังก่อให้เกิดมลพิษทางภูมิอากาศเพิ่มขึ้นด้วย เครื่องทำลายเอกสารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นต้นว่า 1. เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ ใช้สำหรับการทำลายเอกสารปริมาณมาก และทำลายเอกสารได้อย่างต่อเนื่อง สามรถทำลายแผ่น CD/DVD และบัตรเครดิต 2. เครื่องทำลายเอกสารขนาดเล็ก ใช้สำหรับการทำลายเอกสาร และการตัดซองจดหมายได้อย่างสะดวกๆ พกพาได้ สามารถทำลายเอกสารได้ทุกๆ ที่ทุกครั้งที่พึงปรารถนา