ข้อต่อของท่อพีอีมีความนิยมใช้งานในประเทศอาเซียน

มากมายรัฐในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้จุดสำคัญต่อการจัดการเพิ่มปริมาณระบบเครือข่ายท่อน้ำพร้อมทั้งท่อแก๊สมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายวงของเมืองที่กำลังสมบูรณ์เคียงข้างไปกับการเห็นในการเลือกคัดใช้ระบบท่อที่เป็นมิตรต่อภาวะแวดล้อมด้วยความตระหนักถึงจุดสำคัญของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่เน้นถึง การคุ้มกันคุณค่า ความสะอาด และมีสวัสดิภาพสูงสุด

หนึ่งในการรับมือระบบเครือข่ายท่อที่สำคัญ คือการเชื่อมต่อท่อแต่ละจุด ก่อนจะแยกขยายระบบท่อจากจุดจ่ายหลักไปชุมชนกับหมู่บ้าน เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลให้พอเหมาะกับที่ตั้ง เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ข้อต่อท่อที่แข็งแรง ทนทานอำนวยความคล่องในการสร้างระบบโครงข่ายท่อให้เป็นไปอย่างเร็วและมีอำนาจ

ด้วยท่อพีอี (PE Pipe) มีคุณลักษณะที่พ้องกับความต้องการดังกล่าวข้างต้นมากที่สุด เพราะทำจากโพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักเบา มีความหยุ่น ทนต่อสารเคมี ขั้นแวดล้อมต่างๆ แรงดันได้สูง และที่สำคัญให้ความเด็ดเดี่ยวเรื่องความปลอดภัยเพราะไม่ก่อให้เกิดวัตถุเจือปน น้ำดื่มจึงไม่เกิดกลิ่นและยังคงรสชาติตามธรรมชาติ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวยังมีอายุการใช้งานที่ค้ำฟ้ายิ่งกว่า 100 ปี

การเชื่อมต่อท่อพีอีนับเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้การเชื่อมต่อท่อแต่ละจุดสามารถแจกจ่ายน้ำพร้อมกับแก๊สไปสู่ขอบเขตต่างๆ อย่างมีความสามารถเพิ่ม ทั้งสิ้นนี้ล้วนเป็นหัวใจหลักในการวิวรรธน์ระบบเครือข่ายท่อน้ำและท่อแก๊ส เพื่อให้ชุมนุมชนในทุกแผ่นดินสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคโดยสวัสดิภาพ ชาวสวนมีผลรวมน้ำที่พอเพียง ด้วยวงจรข่ายสาธารณูปโภคที่มีความสามารถนี่เอง จะเป็นขั้นพื้นฐานในการขยายความมั่งคั่งของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เปรียบการสร้างรากแก้วหล่อเลี้ยงคนในประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป