ควรถามสีทาบ้านามืออาชีพก่อนจ้าง

อุตสาหกรรมการสีทาบ้านเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้จัดการสถานที่และเจ้าของทรัพย์สินสามารถทำได้โดยไม่ต้อง ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่ไร้ศีลธรรมจำนวนมากจึงปลอมตัวเป็นผู้รับเหมาทาสีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อคัดลอกเจ้าของอาคารที่ไม่สงสัย ผู้จัดการสถานที่จะป้องกันตนเองจากศิลปินที่ฉ้อฉลเหล่านี้ได้อย่างไร บ่อยครั้งที่ทำได้ง่ายเพียงแค่ถามคำถามที่ถูกต้องและรับคำตอบที่ถูกต้อง คำถามที่ถูกต้องสามารถถามได้ในระหว่างการสัมภาษณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ต้องส่ง

เอกสารทางธุรกิจและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องเช่นใบอนุญาตเอกสารการลงทะเบียนและใบรับรองการประกันภัยเป็นเพียงเอกสารบางส่วนที่ผู้รับเหมาทาสีที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถจัดหาผู้จัดการสถานที่ได้อย่างง่ายดาย เป็นส่วนหนึ่งของผลงานของผู้รับเหมา ผู้จัดการสถานที่สามารถใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจของผู้รับเหมา สีทาบ้านที่ถูกต้องไม่ควรมีปัญหาในการจัดทำรายการอ้างอิงของงานก่อนหน้านี้ที่เสร็จสมบูรณ์ โดยปกติแล้วสีทาบ้านมืออาชีพจำนวนมากจะรวมถึงการอ้างอิงจากลูกค้าก่อนหน้านี้โดยเฉพาะโครงการในอดีตที่ประสบความสำเร็จบริษัททาสีบ้านมีความภาคภูมิใจ

ในการอ้างอิงและประจักษ์พยานของลูกค้า พวกเขารู้ดีว่าลูกค้ารายใหญ่หรือโครงการที่เคยทำงานด้วยในอดีตก็จะมีโอกาสสร้างความประทับใจให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและได้งานต่อไป เมื่อผู้จัดการสถานที่ได้รับการอ้างอิงจากสีทาบ้านขั้นตอนต่อไปคือการติดต่อลูกค้าเหล่านี้และรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานกับสีทาบ้านดังกล่าว ผู้รับเหมาทาสีควรสามารถให้รายละเอียดงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน แผนของพวกเขาควรชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมงานและเส้นเวลา ข้อเสนอของพวกเขาจะบอกผู้จัดการสถานที่ว่าพวกเขาสามารถทำงานได้หรือไม่

ทำไมราคาของคุณถึงมากหรือน้อยขนาดนี้

ผู้รับเหมาทาสีบ้านที่มีประสบการณ์จะไม่เสนอราคาโครงการที่สูงหรือต่ำเกินไปเป็นเพียงการประมาณต้นทุนโครงการที่ยุติธรรมและแท้จริงเท่านั้น ผู้รับเหมาทาสีบ้านที่เสนอราคาสูงเกินไปอาจจะฉ้อโกงโครงการหรือเป็นมือสมัครเล่นที่ไม่มีความรู้เรื่องการกำหนดราคาที่ถูกต้อง จะทราบได้อย่างไรว่าประมาณการโครงการที่เสนอไว้สูงหรือต่ำเกินไป โดยเปรียบเทียบกับประมาณการราคาจากผู้รับเหมารายอื่น หากราคาปิดอยู่ให้ถามผู้รับเหมาที่สงสัยเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการกำหนดราคา สีทาบ้านควรมีการรับประกันงานเป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อให้มั่นใจกับผู้จัดการสถานที่ว่าสีทาบ้านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อบกพร่องหรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ระยะเวลาการรับประกันและขอบเขตของงานหลังโครงการควรระบุไว้อย่างชัดเจนในการรับประกัน การได้รับข้อมูลมากที่สุดจากผู้รับเหมาประมูลทำให้ผู้จัดการสถานที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ผู้รับเหมาทาสีที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่อายกับความโปร่งใสในคำตอบของพวกเขา